Gedelegeerde taken in een projectplan kunnen voortaan mee bewaard worden bij het opslaan van een projectplan als sjabloon. De toegewezen taken worden enkel overgenomen als de verantwoordelijke medewerkers behouden blijven.

* Het projectplan is enkel beschikbaar bij de optionele module projectmanagement.

Projectmanagement:
Bewerk met deze module uw projecten en resources centraal en zonder informatieverlies voor alle betrokkenen. Het automatisch aanmaken van taken uit een offerte en kennisgevingen. Herinneringsfunctionaliteiten bij alle acties zoals mijlpalen en taken ondersteunen u bij het managen van uw projecten.
Daarna faciliteert een grafisch projectplan inclusief statusrapport u en uw klanten het dagelijks werk. Voor alle interne taken en informatie omtrent het beheer van uw medewerkers zijn, volgens het respectievelijke werktijdmodel, statistieken voor de beoordeling van uw personeel tot uw beschikking.

Close

Deze pagina aanbevelen! Taken sjabloon