Als u iets gedaan wil krijgen, geef de klus aan iemand die het druk heeft

"Wat heeft de productie van een drukorder gekost en wat heeft het opgebracht?" De vraag wordt vaak gesteld maar levert meestal een onduidelijk antwoord. Met MultiPress worden de gepresteerde uren en verbruikte materialen niet langer manueel genoteerd maar eenvoudig geregistreerd. Elke medewerker, handeling en order krijgt een barcode die op de productievloer wordt ingelezen en de geregistreerde tijden worden door bevoegde MultiPress medewerkers vergeleken met de oorspronkelijk voorziene uren. U krijgt een duidelijk zicht op de productiviteit, laat u ingrijpen waar nodig, geeft inzicht in medewerkers-efficiëntie en leert u beter orders beoordelen. Kortom: meten is weten!

Close

Deze pagina aanbevelen! Tijdsregistratie & nacalculatie