Gebruikers van het Apple OXS-bedrijfssysteem dienen voor een correcte weergave van de export de checkbox utf-8 te selecteren.

Close

Deze pagina aanbevelen! UTF - 8 Export