In het vakantie-informatie-venster is nu een nieuw data-veld beschikbaar. Het is nu mogelijk de resterende verlofdagen van vorig jaar te laten gelden tot een welbepaalde datum. Na die aangegeven datum vervallen de resterende verlofdagen van vorig jaar automatisch.

Close

Deze pagina aanbevelen! Vakantie-info