Het overzicht van de vakantieplanner is door elke gebruiker, hetzij in de module MyDay > Afspraken agenda of zelfs in de module Extras > Extra-tools > Vakantie-agenda te consulteren. Vakantieplanner biedt een overzicht van welke werknemer wanneer met verlof is. Het overzicht wordt vereenvoudigd, de vakantie waarop men recht heeft, de tot nu toe genomen vakantie en de resterende vakantie worden weergegeven.

Close

Deze pagina aanbevelen! Vakantieplanner