Medewerkers kunnen vanaf heden verwijderd worden. Daarbij worden alle data zoals dagboekingaves en documenten die een persoon kunnen identificiëren van de server gewist.
Stel hiervoor in de Module HR onder toegangsrecht het recht “Contact verwijderen” in op “Schrijven”.

Close

Deze pagina aanbevelen! Verwijderen medewerker