27/04/2011

KMO's in België ontdekken de voordelen van bedrijfssystemen voor opvolgen klanten en bedrijf

Bedrijven en KMO's in België beginnen belangstelling te tonen voor de automatische opvolging van hun bedrijf en hun klanten. Dat blijkt uit een bevraging van Microsoft's Ultimate Business Makeover bij bijna 200 bedrijfsleiders.

Ultimate Business Makeover heeft als doelstelling de kleine en middelgrote bedrijven in België bewust te maken van de mogelijkheden van ICT om de productiviteit van de firma of organisatie te verhogen, en om hun gegevens beter te beveiligen en om efficiënter betere bedrijfsresultaten neer te zetten. De campagne die Microsoft nu al voor het vierde jaar voert bij kleine en middelgrote bedrijven volgt nauwgezet de polsslag van de KMO-sector in België.

Klanten vormen nog steeds het belangrijkste bedrijfskapitaal van elke onderneming. Toch springen we tamelijk nonchalant om met die belangrijke pijler van onze toekomst. Zo blijkt een kwart van de bevraagde ondernemingen (26%) nog steeds Outlook te gebruiken om zijn klantenopvolging te beheren; 23% gebruikt CRM software en 17% zet het op een Excel-spreadsheet. "Er is niets mis met Outlook en Excel" zegt Steven Stokmans, directeur voor de KMO-sector bij Microsoft BeLux "maar die toepassingen zijn voornamelijk ontworpen voor respectievelijk mailverkeer en rekenbestanden. Als ondernemers zich ervan bewust zijn dat klanten verwerven en behouden cruciaal is voor hun onderneming, schakelen zij beter over op meer professionele systemen die specifiek voor dit doel zijn ontworpen en geoptimaliseerd. CRM-systemen (customer relationship management) volgen alle klanten op, de acties die ondernomen zijn, en de planning voor volgende contacten. Zo gaat het bedrijf vooruit, want stilstand is een godsgeschenk voor de concurrentie."

Dat besef begint stilaan door te dringen tot de KMO sector. Slechts 14% vindt CRM software maar niks. Maar daarentegen hebben één op vijf (20%) nu al een project lopen, en zijn niet minder dan twee derden (66%) geïnteresseerd om er meer over te leren. Eenzelfde percentage wil ook zijn huidige software evalueren om hem te toetsen aan de behoeften in het huidige economische klimaat: 40% gaat dit doen op korte termijn, 26% in de nabije toekomst. Zo'n 34% wil alles bij het oude laten, zowel qua software als  
hun leverancier.

" De belangstelling is er" vervolgt Stokmans "het aanbod overigens ook. Er bestaan CRM systemen om zowel kleine als meer mature ondernemingen te ondersteunen."

 

Meer info: www.ultimatemakeover.be

Close

Deze pagina aanbevelen! Voordelen van bedrijfssystemen