Workflow basis

Met deze module wordt er bij het aanmaken van een order automatisch een mappenstructuur aan het order gekoppeld. De structuur van deze map met onderliggende submappen kunt u zelf bepalen.

De mappenstructuur is een soort 'digitale container' waarin alle digitale bestanden van een orderr worden opgeslagen. Het meest belangrijke zijn natuurlijk de PDF-bestanden van het order. De PDF-bestanden kunnen op verschillende manieren aan het order worden gekoppeld en blijven ook aanwezig als het order wordt gearchiveerd.

Check & Repair

Alle aangeleverde PDF's worden zichtbaar op het tabblad 'Informatie' van de module 'Check en repair'. Hier wordt direct de belangrijkste informatie van de aangeleverde pdf's getoond zoals het formaat en de kleuren. Via dit overzicht kunt u later gecorrigeerde PDF's bij- of tussenvoegen.

Met de module 'Check & Repair' kunnen in MultiPress de aangeleverde PDF-bestanden gecontroleerd en automatisch gerepareerd worden. De gebruiker krijgt een rapport met fouten en waarschuwingen van het PDF bestand. Zijn de fouten binnen de PDF niet te repareren, dan kan het rapport direct naar de klant gemaild worden. Visueel wordt aan de klant getoond welke fouten in het document zitten.

Impose

Voordat bij offset de platen belicht kunnen worden, dient de impositie verrijkt te worden. Dit gebeurt met de verschillende impositie-softwarepakketten. Deze software voegt de brunnerstrip en andere tekens toe aan de impositie.

Voor digitale print is deze verrijking niet nodig. Omdat MultiPress zelf voor de indeling zorgt kunnen we zonder de impositie-software direct de digitale machines aansturen en ervoor zorgen dat de afbeeldingen op de juiste positie staan. Dit doen we met de module Impose.

Als eerste maakt u in MultiPress gewoon een order aan en kiest u de gewenste indeling. In de laatste versies van MultiPress is het tevens mogelijk de afbeeldingen eventueel te laten draaien in de indeling.

Net als bij de andere orders zorgt u ervoor dat de PDF is gekoppeld aan de order. Dit gebeurt via de module Workflow Basis. Via de mappenstructuur zorgt u ervoor dat bij het versturen van de job de juiste PDF's meegestuurd worden.
Via het tabblad Workflow kunt u de optie "Impose" selecteren en het enige wat u hoeft te doen is de order te versturen naar de opgegeven digitale machine. MultiPress stuurt direct deze machine aan en zorgt ervoor dat gewenste afdrukken worden gemaakt in de aangegeven oplage. Heeft de digitale machine afwerk-opties dan kunnen deze ook aangestuurd worden via 'Impose'.

JDF & JMF

Foutenlast beperken en dubbel werk vermijden levert een grote return wanneer administratie en prepress met elkaar verbonden worden. JDF is voor nog heel wat bedrijven een grote uitdaging op het niveau van structuur en eenduidige procedures. De state-of- the-art MultiPress "JDF Workflowmodule" communiceert gedetailleerde ordergegevens naar uw workflowsysteem dat deze tijdens de productiestappen op zijn beurt terugkoppelt naar MultiPress. De ervaring leert ons dat er verrassend mooie resultaten geboekt worden. MultiPress kan elk workflowsysteem voeden (JDF) en krijgt ook van de meeste workflowsystemen een volwaardige feedback (JMF) zodat tijd- en materiaalregistratie niet langer via barcodes dient te verlopen.

Close

Deze pagina aanbevelen! Workflow-mag22